شب تنهایی

امشب مــــــــــــــن خودم را

بسته ام به شعر

وگرنه نبودنت

دردی نیست که از سرم

باز شود...!!!

/ 6 نظر / 7 بازدید
قافله عمر

سلام ممنونم از لطف شما از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . [گل][گل][گل]

پالیزبان

سلام امشب ترا به خودت وا می نهم تا سرت به سنگ بخورد و شاید به زمین آسمان بخوری و دست از آتش شیدایی برداری . موفق باشی

تقویم بی بهار

پر من باز ولی رفته ز یادم پرواز من که پرواز ندانم چه کنم با پر باز...! ــــــــــــــــــ سلام عزیز

من ایرانیم

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

من ایرانیم

می آیی... می مانی... می روی.. -بی هیچ رد پایی... اما من از عطر نفس هایت می شناسمت... حالا هی بیایند بگویند: -تو مرده ای!