به تو می اندیشم...

این روزها …

یا به تو می اندیشم،

یا به این می اندیشم، که چرا !؟

به تو می اندیشم ...!!

/ 4 نظر / 7 بازدید
عادل

تورا به چهره ی پنهان این جهان راه است نه از فراز سپهر نه از دریچه ی ماه نه با کمان و کمند نه با درفش و سپاه همه وجودت از آن بی نشان نشان دارد عالی بود آبجی یلدا[گل][گل][گل][قلب]

غريبه...

عشقي را كه نثار كرده ايد براي هميشه نزد خود خواهيد داشت اما عشقي را كه ابراز نكرده ايد تا ابد بر باد خواهد رفت. لئوبوسكاليا

مهدخت

به تو میاندیشم وبه عطری که به همراه نسیم میتراود زتنت