.....

دلم می خواهد نامت را صدا کنم !

یک طور دیگر!

جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد !

یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم !

دلم می خواهد نامت را صدا کنم!

یک طور که دلت قرص شود که من هستم ,

یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ،

تو هم هستی …!

/ 4 نظر / 9 بازدید
مهدخت

دلم هزاران زمستان سرد است کاش گرمم کنی که خورشید شهرمن زیرسایه سیاه یک غصه محبوس شده

حس نهان

سلام صبح اول مهرت بخیر زندگی ات مالامال از مهر

امیرحسین

می رفتند باهم باشند نمی رفتند به جایی برسند... و این نهایت بودن هاست!