:-(

او رفته

و اینک

همه چیز تمام شده

مثل یک مهمانی که به آخر میرسد

وتو به حال خود رها میشوی

چـــــــــــــــــــــــرا غمگینی؟؟؟

رسم زندگی اینست!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید