نقل از(مازیار)

خدایا! مرا متبرک گردان تا عشق ورزیدن و خندیدن را بیاموزم. به همه ، حتی کسانی که مرا درک نکرده اند یا با من بدی کرده و مرا رنجانده اند، عشق ورزم. مرا بیاموزتا در همه موقعیت ها و شرایط زندگی بخندم و بدانم در هر آنچه روی میدهد نیکی نهفته است.
/ 3 نظر / 3 بازدید
قاصدک

مطالب وبت واقعا قشنگه,خوشحال میشم به منم سر بزنی. [لبخند]

مازیار

وبالاسحارهم یستغفرون[لبخند]