اگر واقعا عشق را یافتی

به آن پرواز بده و رهایش کن

اگر خودش ماندن را انتخاب کرد

به این معناست که عشق واقعی تو همان است

/ 0 نظر / 3 بازدید