بـــــــــــراستی چگونه؟؟؟

پدران ما...! جمله عاشقانه‌ای به مادرانمان نگفتند شعری از نیما و سهراب برایشان نخواندند شعر کوچه را از بر نداشتند چگونه بود که تا همیشه... کنار هم ماندند...؟!!! و گذشتند از آرزوهایی که  ما نه به آن می‌رسیم  و نه از آن می‌گذریم حتی به بهای گذشتن از هم!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
البندی

درود تفاهمی اساسی بین پدران ومادران حاکم بود!!!!!.با آن همه تضاد سلیقه و عقیده در کنار هم زندگی می کردند.البته زندگی که نه.به خاطر بچه ها کوتاه می آمدند و تا آخر هم کوتاه آمدند. شاد باش و شاد بنویس