...

ای روزگارلعنتی

 هر سازی که زدی رقصیدم،

بی انصاف یکبار هم تو به ساز من برقص،

ببین دلم چه شوری می زند...!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید