...

همه مرا با خنده های بلندم میشناسند

ولی بالش بیچاره

با گریه های بی صدا...

/ 2 نظر / 6 بازدید
البندی

درود سنی ازم گذشته و عاشق هم نیستم، اما آهنگ شعرت پشتم را لرزان بسیاز زیبا سرودی روزگارت گلباران

حس نهان

[گل] امیدوارم این ذوق بی نظیر شعری فرصت ومجال ظهور پیداکنه