ز حال من اگر پرسی ، جز دوری ملالی نیست 

 ملالی هم اگر باشد ، تو خوش باشی خیالی نیست

نمی دانم که در خاطر بری نام مرا یا نه

 ولی این را بدان هرگز خیالم از تو خالی نیست

/ 1 نظر / 3 بازدید
sheida jooooooooooooon

motmane basham dige?! nayam bebinam khosh khoshoooooonete!!!