بی تو من موندم و رویا
خسته از تموم دنیا
یه دل تنگ شکسته
دو تا چشم خیس خسته
روزا تب دار شبا بیدار
یه تن خسته بیمار
مثه یه مرده سر دار
 از خودم از همه بیزار
له له لحظه دیدار
بینمون دیوارو دیوار

 

/ 0 نظر / 3 بازدید