یادت نره...

هـــــــــــــــــی تو...

به خاطر داشته باش

عشقو باید باورکرد

بوسه رو باید حس کرد

احساسو باید لمس کرد

امــــــــــــــــــا ....

دوست داشــــــــتنو ...

باید ثابـــت کـــــــــرد!

/ 3 نظر / 8 بازدید
یه دوست...

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند، نخست باید روی پای خود ایستادن را بیاموزد، پرواز را که با پرواز آغاز نمی کنند.

یه دوست...

امشب به رسم عاشقی یادی ز یاران میکنم در غربتی تاریک و سرد ، از غم حکایت میکنم امشب وجودم خسته است ، از سردی دلهای سرد ... آیا تو هم در یاد من هستی در این شبهای درد ؟؟

alone-smoke

خوش به خال اونی که بهش ثابت شد