دعــــــــــــــــای شیرین یک دوست برایم...

لحـــــظه های شــــادت

به درازای تــــــــــــــــــمام یــلــداهـــــــــا

از آغـــــــــــــــــــــاز تا پایان دنیـــــــــــــــــــــــا...!

/ 1 نظر / 10 بازدید
آدم

نوشتم از تنهایی نوشتم از نیازم خسته شدم از تکراری داشتن خسته نشدی از منه همش تکراری ای خدا