قبل ازهر چیز برایت آرزو می کنم که عاشق شوی.
واگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد...
واگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد...
وپس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی...
اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی...
برایت هم چنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی...
از جمله دوستان بد وناسازگار...
برخی نادوست و برخی دوستدار...
که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد...
وچون زندگی بدین گونه است...
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی...
نه کم و نه زیاد درست به اندازه...
تا گاهی باورهایت راموردپرسش قرار دهند...
که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد...
تا که زیاد به خود غره نشوی...
وامیدوارم اگر جوان هستی...
خیلی به تعجیل رسیده نشوی...
واگر رسیده ای به جوان نمایی اصرار نورزی...
ودر پایان اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی...
واگر زنی شوهر خوبی داشته باشی...
که اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان...
باز هم از عشق حرف برانی تا از نو بیاغازید...
اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد...
دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم

نقل از(دیدگاه)

/ 4 نظر / 3 بازدید
خاکبرسران

سلام ممنون از حضورت زیبا بود با آرزوی موفقیت برای شما

مازیار

همه را دوست داشته باش ولي به 1 نفر عشق بورز... توي قلب همه باش اما قلبت ماله 1 نفر باشه.... عشق مثل گنجشك مي مونه اگه محكم بگيريش تو دستات مي ميره اگه شل بگيريش فرار مي كنه پس بايد يه جوري بگيريش كه تو دستات خوابش ببره