وصــــــــــــــــــــال!

راستش میدانی....! دیگـــــــــــــــــــــر .... طــاقت رویاهایم تمام شد...!

دلم رسیــدن میخواهد....!!!

/ 3 نظر / 10 بازدید
من ایرانیم

هر بار برای من تازگی داری فقط این نبودنت تکراری است نبودنت با چیزی پر نمی شود فکری به حال بودنت بکن...