تنفر...

هر گاه که فکر میکنم برخاسته ام

پایم به جایی میخورد و میافتم ...

هر گاه که فکر میکنم که برخاستن کاری است بس دشوار

بر میخیزم وبه راهم ادامه میدهم ...

حالا بعد از یک بار دیگر به زمین خوردن برخاسته ام !

 گرد و خاک را از لباسم پاک میکنم !

ساکم را بر میدارم و به راه می افتم ...

این بار راهی را برمیگزینم که تو در مسیرش نباشی...!!!

راهی که حتی جای پایت را باد جارو کرده باشد وبویت را باران شسته باشد...

دیگر وقتی که داری به زمین می خوری به من تکیه نخواهی داد...

اعتماد در رابطه با تو مفهوم خود را برای چندمین بار از دست داده است

و جایش را به تردید داده است ...

دهانت بوی دروغ میدهد ...!!!

می خواهم از تو متنفر باشم ....

به همین سادگی

/ 5 نظر / 7 بازدید
کاریـــز

دیگه این ساز کهنه کوک نمی شه فراموش کن نوای عاشقی رو ما با عشقی که می میره می میریم تلف شد عمر من تو قصه‌ی تو . . تصمیم نو مبارک.[تایید]

پرتو

حرفی نیست... فقط می نویسم... رفت حسی که تو را دوس می داشت[گل]

فائزه

نه تلخم ، نه شیرین ، مزه ی بی تفاوتی میدهم این روزها ، جنس حالم زیاد مرغوب نیست ============ دوستم نوشته هات بوي غم ميدن........

قافله عمر

سلاااااااااام خوبین ؟ پیداتون نیست؟[گل][گل][گل]

Miss F.N

_____-:¦:--_____0 ______________0__ ___ __-:¦:- ______________0 _____-:¦:-______ $ _____________$$$___-:¦:- ___________$$$_$$$ __________$$$___$$$________ _ __$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$ ____$$$_______________$$$ _____$$$______()______$$$_ __-:¦:- ____$$$______$$ $______$$$ ___$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$ _________$$$_$$$_$$$ ___________$$$_$$$ ____-:¦:- ___-:¦:-_______ $$$ ______________$___-:¦:- +سلامـ آپمـ ...[گل]