راز

تو مرا می فهمی، من تو را می خوانم و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است.
تو مرا می خوانی من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من می مانی!!  

/ 0 نظر / 4 بازدید