...

راننده اسکناس مچاله را از من گرفت و پرسید:

یک نفرید؟

مکثی کردم و بی حوصله گفتم:

بله آقا!

خیلی وقته...

/ 2 نظر / 8 بازدید
البندی

درود نوروزی بر شما بسیار زیبا می نویسی روزهای سرشار از شادی را برایت آرزو دارم

..

[ناراحت]