تمام تو ...

به هیــــــچ روزی پَـــس ات نمیــــدهـــــم ...

به هیــــــچ ساعتــی ...

به هیــــــچ دقیقــــــه ای ...

به هیــــــــچ هیچــــی...

سخـــت چسبیــــده ام تمــــامــت را ... !!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
باران من

زندگے شبیه شعرے است قافیه هایش با من تــ♥ــو فقط همیشه ردیف باش... =================== [گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام بروزم منتظرحضورت[گل][چشمک]

مهدخت

در خیال دیگری می رفت… و من ، چه عاشقانه کاسه ی آب پشت سرش خالی می کردم…