دوست داشتــــــــــــــــــــن...

نه کسی هست که قدر ِ تو دوستم بدارد؛

نه کسی هست که قدر ِ تو دوستش بدارم. . .

این، پایانِ دوست داشتن است . . . !

/ 4 نظر / 8 بازدید
بامداد

ما عشق را رعایت کردیم ... موسیقی خیلی زیبایی گذاشتین

دریا

[گل]