دکتر شریعتی

خدایا،به من زیستنی عطاکن،

که در لحظه ی مرگ،

بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است،

حسرت نخورم.

ومردنی عطا کن،

که بر بیهودگی اش،سوگوارنباشم.

بگذار تا آن را من،خود انتخاب کنم،

اما آن چنان که تو دوست داری.

"چگونه زیستن" راتو به من بیاموز،

"چگونه مردن" را خود خواهم آموخت!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید