دکتر شریعتی

آیا در این دنیا کسی هست بفهمد

که در این لحظه چه می کشم؟ چه حالی دارم؟

چقدر زنده نبودن خوب است،خوب.

خوب،خوب،خوب،خوب،خوب،خوب،

خوب،خوب،خوب،خوب،خوب

چه شب خوبی است امشب!

همه ی دنیا به خواب رفته است و من،

تنها بیدار ماندم.

نمی دانم چه کاری دارم...

/ 1 نظر / 3 بازدید