بـــــــــــاور...!

نه پیشانی من به لبهای تو میرسد…

نه لیاقت تو به احساس من …

چیزی به هم بدهکار نیستیم ؛

هر دو به هم خیانت کردیم

هر دو کم آوردیم !!!

تو در باور من و من در باور تو...!

/ 3 نظر / 6 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل][دست] خیلی ظریف و معنادار است ، ولی چرا ؟

فاطمه

[نگران]

عاقبت خط جاده پايان يافت من رسيدم ز ره غبارآلود نگهم پيشتر زمن مي تاخت بر لبانم سلام گرمي بود شهر جوشان درون کورهء ظهر کوچه مي سوخت در تب خورشيد پاي من روي سنگفرش خموش پيش مي رفت و سخت مي لرزيد.....[گل][گل]...................(فروغ فرخ زاد ).....بسیار زیبا وجذاب بود ....(پاییزفصل زیبا )[گل][گل][گل]paez2012.persianblog.ir [گل][گل]