زندگی زیباست

خوشبختی نداشتن مشکلات و نبودن سختی ها نیست

برای من خوشبختی یعنی

با تمام  اطمینان و همه باور تورو داشتن

بدون شریک بدون رغیب با همه ی امید ....

برای من خوشبختی یعنی

همینجا که هستم

نه تشویش دیروزم

برای من خوشبختی یعنی

با تو و برای تو زیستن

نه با حسرت یک عادت بی ثمر سوختن

برای من خوشبختی یعنی

صادقانه و بی مهابا با تو  راز دل گفتن

نه ترس و وحشت برملا شدن یک حقیقت

چه قدر انتظار کشیدم ...

برای رسیدن به این آرامش

چه احساس نابیست برایم

صاف و ساده

 صادق و بی دغدغه

بی هیچ رازی

بی هیچ ناگفته ای

سبک بال تر از همه ی عمر...

زندگی چه قدر زیباست برایم...

/ 5 نظر / 6 بازدید
یه دوست

كاش بارانی ببارد قلبها را تر كند بگذرد از هفت بند ما صدا را تر كند قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها رشته رشته مویرگهای هوا را تر كند بشكند در هم طلسم كهنه ی این باغ را شاخه های خشك بی بار دعا را تر كند مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت سرزمین سینه ها تا نا كجا را تر كند چترها تان را ببندید ای به ساحل مانده ها شاید این باران كه می بارد شما را تر كند