تقویم می خواهم چه کنم

هر روز من به نام تو شده

گاهی پر از تبریک بودنت

و بسیار پر از تسلیت نبودن هایت

تعطیلی دائمی شده در روزگارم!

/ 1 نظر / 3 بازدید