چشم بر هم نهادیم گردش دوران گذشت

بهر یک نفر سخت و بهر دیگری آسان گذشت

 روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی

یاد باد آن روزگارانی که با یاران گذشت

/ 0 نظر / 3 بازدید