باران

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

من از اهل زمینم

خوب میدانم، که گل با اینکه در عقد زنبور است

ولی پروانه را هم دوست میدارد...!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید