برای او...

داشتم زنگیمو میکردم

اومدی حالمو عوض کردی

اینهمه راهو اومدی که بری

خرابم کنی و برگردی!!!

همه چیز خوب بود قبل از تو

یه نفر داشت با خودش زیر این سقف زندگی میکرد...

عطر تو این اتاقو پر کرده

این هوا اون هوای سابق نیست

اون که با بودنت مخالف بود

حالا با رفتنت موافق نیست...

واسه چی اومدی که  برگردی

برو حالا جواب بده

سر خود اومدی ولی

به منم حق انتخاب بده...!

اون که میگفت تا ابد اینجاست

حالا میگه بزار برگردم

داشتی زندگیتو میکردی...

داشتم  زندگیمو میکردم...!

/ 1 نظر / 5 بازدید
سـانـــی

حق با توست ... چرا یهو دعوا شد ... ؟ [چشمک]