دریاب مـــــــــــــــرا...

حوصله نوشتن ندارم

حوصله خواندن هم ندارم

این همه دلتنگی با نوشتن و خواندن کم نمیشود

دلم آغوش گـــــــــــــــــــــرم  میخواهد و بس.

کجایـــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟

دریاب مــــــــــــرا...!

/ 9 نظر / 9 بازدید
هیچ کس

سلام آشنا " کجایی ؟؟؟ در یاب مرا ...! دریاب این بیچاره را این بر زمین افتاده را آخر چه کردم جز محبت آغوش نمی خواهم دست گیری کن کفایت میکند" معذرت اگه بعد این متن زیباتون معر نوشتمف زیبا بود مثل همیشه سری بزن آپم دوستدار تو آشنا, هیچ کس

عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی[گل] دیگه چه خبر ؟[متفکر] وقتی که میخواهمت تو نیستی هیچ اتفاق تازه ای نمی افتد فقط من ذره ذره آب میشوم ... عاشقم ، ای ساقی میخانه راهی ده مرا سایه ی همت اگر داری ، پناهی ده مرا کاسه ی صبرم شکست ای دستگیر بیدلان بهر نسکین غمم ، جانسوز آهی ده مرا ...

قافله عمر

سلام آپم[گل]

حس نهان

سلام [گل]

فائزه

بيا اغوشم برايت باز باز است..........[بغل]

سـانـــی

آری ... راسـت می گفتـی! هر چیـزی لیاقـت می خـواهد؛ دوسـت داشتـن او... داشتـن او... اشک هــای مــن...!

سـانـــی

0000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________?________0 آپــــــــــــــــــــــــــــــــــممممم آپـــــــــــــــــــــــــــــممم آپــــــــــــــــــــــــممم آپــــــــــــــــممم آپــــــــممم آپـــمم آپـم بهـم سـر بزن ...

♥ღღღسـانـــی ♥ღღღ

خــونـه داریــم سقـف نــداره ... چــراغ داریــم نفــت نــداره ... صـابــون داریــم کــف نــداره ... رفـیــق داریــم حـرف نــداره ... [قلب]