گمان

گاهی گمان نمی کنی و می شود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی ،گدای گدایی و بخت نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود...!

/ 0 نظر / 3 بازدید