فریاد سکوت

هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند

اسفند 93
5 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
17 پست
مرداد 91
16 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
35 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
20 پست
شهریور 90
19 پست
مرداد 90
26 پست
تیر 90
226 پست
خرداد 90
137 پست